แชท 24 ชั่วโมง
แชท 24 ชั่วโมง

แลก uDiamond เป็นเครดิต

คงเหลือ 0.00 uDiamond

ขั้นตอนในการแลกเครดิต

  • เลือก แพ็คเกจ ที่ท่านต้องการ
  • กดปุ่ม แลกเครดิต
  • เมื่อสำเร็จเครดิตจะเข้าไปอยู่ในกระเป้าเงินของท่าน
  • ข้อกำหนดของบริษํท อาจจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด